Email marketing & de AVG wetgeving

Lees alles over de Nederlandse regelgeving rondom email marketing.

Email marketing software vanaf 8 / maand

Kies ook voor de beste email marketing software.

Probeer nu gratis

Wanneer je je begeeft op het terrein van email marketing, kun je niet om twee belangrijke sets van wet- en regelgeving heen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Deze wettelijke kaders hebben een directe impact op hoe je klantgegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in je email campagnes. Omdat je bij het overtreden van deze wetten flinke boetes kunt krijgen, en je het vertrouwen van je klanten wilt behouden, is het cruciaal om te weten wat deze wetten inhouden en hoe je je eraan kunt houden.

Snelle navigatie

Wat zijn de AVG en de Telecommunicatiewet?

In de wereld van email marketing komen twee belangrijke sets van wet- en regelgeving naar voren: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet in Nederland. Beide zijn cruciaal om te begrijpen als je wilt voldoen aan de wettelijke eisen en je klanten de best mogelijke ervaring wilt bieden. In dit deel duiken we dieper in op wat deze wetten inhouden en wat ze betekenen voor je email marketingstrategie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG, ook bekend als GDPR (General Data Protection Regulation) in het Engels, is een Europese wetgeving die in mei 2018 van kracht werd. Deze wet heeft als doel om de privacy van Europese burgers te beschermen door het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens te reguleren.

Belangrijkste principes van de AVG

 • Toestemming: bedrijven moeten expliciete toestemming krijgen om persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken.
 • Transparantie: bedrijven moeten duidelijk maken welke gegevens ze verzamelen, voor welk doel en hoe lang deze bewaard worden.
 • Data minimalisatie: alleen de strikt noodzakelijke gegevens mogen worden verzameld.
 • Beveiliging: er moeten passende maatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beveiligen.

Telecommunicatiewet

De Telecommunicatiewet is een Nederlandse wet die specifiek gaat over de communicatie via telefoon, internet en andere elektronische middelen. In de context van email marketing, is het vooral belangrijk vanwege de regels rondom het verzenden van commerciële berichten en het gebruik van cookies.

Belangrijkste aspecten van de Telecommunicatiewet

 • Opt-in vereisten: net als de AVG vereist de Telecommunicatiewet dat ontvangers vooraf toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van commerciële emails.
 • Cookies en tracking: deze wet legt ook de basisregels vast voor het gebruik van cookies op websites, wat relevant kan zijn als je tracking gebruikt in je email campagnes.

Zowel de AVG als de Telecommunicatiewet hebben aanzienlijke implicaties voor je email marketing activiteiten. Terwijl de AVG zich meer richt op de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy, zorgt de Telecommunicatiewet voor regulering op het gebied van elektronische communicatie. Het is van essentieel belang om beide sets van regelgeving te begrijpen en na te leven om zowel boetes te vermijden als het vertrouwen van je klanten te winnen.

Met deze kennis als basis ben je beter uitgerust om een email marketingstrategie te ontwikkelen die niet alleen effectief, maar ook wettelijk in orde is.

Verschillende soorten opt-in

Als je email marketing op een effectieve en legale manier wilt uitvoeren, is het begrijpen van de verschillende soorten opt-in mechanismen van cruciaal belang. De termen opt-in en double opt-in en ‘soft opt-in’ komen vaak voorbij, maar wat betekenen ze precies en wanneer kun je welke het beste gebruiken? In dit deel gaan we dieper in op deze verschillende soorten opt-in.

Wat is opt-in?

Opt-in is het basisprincipe waarbij een persoon expliciet toestemming geeft om emails van een bedrijf te ontvangen. Deze toestemming kan worden verkregen door bijvoorbeeld een vinkje te zetten in een aanmeldformulier op een website.

Wanneer te gebruiken

 • Als je een eenvoudig en rechttoe rechtaan proces wilt
 • Als je voldoet aan de basisvereisten van de AVG en de Telecommunicatiewet

Wat is dubbele opt-in?

Dubbele opt-in gaat een stap verder dan de reguliere opt-in. Na het invullen van het aanmeldformulier ontvangt de persoon een bevestigingsmail waarin hij of zij moet klikken op een link om de aanmelding te voltooien. Dit zorgt voor een extra laag van verificatie.

Wanneer te gebruiken

 • Als je een hogere kwaliteit van emailadressen wilt
 • Als je extra zekerheid wilt inbouwen om aan de AVG te voldoen

Wat is soft opt-in?

Soft opt-in is een minder strikte vorm van toestemming waarbij de persoon in een eerdere relatie met het bedrijf zijn of haar emailadres heeft verstrekt, bijvoorbeeld bij een aankoop. In dit geval mag je emails sturen over vergelijkbare producten of diensten, maar de persoon moet wel duidelijk de mogelijkheid hebben gehad om zich af te melden.

Wanneer te gebruiken

 • Als je al een relatie hebt met de klant
 • Als je vergelijkbare producten of diensten wilt promoten

Hoe verzamel je emailadressen?

Het verzamelen van emailadressen is een van de fundamenten van elke succesvolle email marketingstrategie. Maar hoe doe je dit op een manier die effectief, ethisch en in overeenstemming met de wet is? In dit gedeelte bespreken we verschillende methoden en best practices voor het verzamelen van emailadressen.

Aanmeldformulieren op je website

Een van de meest voor de hand liggende manieren om emailadressen te verzamelen is door aanmeldformulieren op je website te plaatsen. Zorg ervoor dat het formulier eenvoudig te vinden en in te vullen is.

Tips

 • Plaats het aanmeldformulier op strategische locaties, zoals je homepage, blogpagina’s en productpagina’s.
 • Geef een duidelijke call-to-action (CTA) die mensen aanspoort om zich aan te melden.

Social Media campagnes

Maak gebruik van je social media kanalen om je email lijst uit te breiden. Je kunt speciale aanmeldformulieren maken voor platforms zoals Facebook of gewoonweg een link naar je aanmeldformulier delen in je berichten.

Tips

 • Promoot exclusieve content of aanbiedingen als stimulans voor aanmelding.
 • Gebruik aantrekkelijke visuele elementen om de aandacht te trekken.

Evenementen en beurzen

Als je deelneemt aan evenementen, beurzen of workshops, is dit een uitstekende kans om persoonlijk contact te maken en emailadressen te verzamelen.

Tips

 • Zorg voor een fysieke lijst of digitale manier om emailadressen ter plekke te verzamelen.
 • Maak het voor de deelnemer duidelijk wat het voordeel is om hun emailadres te geven.

Content aanbiedingen

Je kunt waardevolle content aanbieden, zoals e-books, whitepapers of webinars, in ruil voor een emailadres.

Tips

 • Zorg dat de aangeboden content relevant en waardevol is voor je doelgroep.
 • Maak het aanmeldproces zo eenvoudig mogelijk om afhakers te voorkomen.

Bestaande klanten en relaties

Maak gebruik van je bestaande netwerk en klantenbestand. Zorg wel voor een opt-in mechanisme, zoals eerder besproken.

Tips

 • Informeer klanten over de voordelen van het ontvangen van je nieuwsbrief.
 • Geef ze een makkelijke manier om zich aan te melden, zoals een optie in hun klantprofiel.

Juridische overwegingen

Bij het verzamelen van emailadressen is het van essentieel belang dat je voldoet aan de AVG en de Telecommunicatiewet.

Tips

 • Zorg voor een duidelijke privacyverklaring en informeer mensen over het gebruik van hun gegevens.
 • Geef mensen de mogelijkheid om zich eenvoudig af te melden.

Communicatie met niet-klanten (koude acquisitie)

Het benaderen van niet-klanten, vaak aangeduid als koude acquisitie, kan een effectieve manier zijn om je email lijst uit te breiden en nieuwe leads te genereren. Echter, deze methode is ook beladen met juridische en ethische overwegingen. In dit deel bespreken we hoe je koude acquisitie kunt aanpakken op een manier die zowel effectief als in lijn met de wet is.

Wat is koude acquisitie?

Koude acquisitie betreft het benaderen van potentiële klanten die nog geen eerdere relatie met je bedrijf hebben. Dit kan via verschillende kanalen, waaronder telefonisch, maar in de context van email marketing betekent dit het versturen van emails naar mensen die zich nog niet hebben aangemeld voor je nieuwsbrief.

Risico’s en uitdagingen

 • Lagere open- en klikratio’s dan bij warme leads
 • Hoger risico op als spam aangemerkt te worden
 • Strikte wettelijke regels, zoals AVG en Telecommunicatiewet, zijn van toepassing

Best practices

 • Onderzoek en segmentatie: doe vooronderzoek naar de behoeften en uitdagingen van de doelgroep. Segmenteer je lijst op basis van industrie, functie of andere relevante criteria.
 • Personalisatie en relevantie: personaliseer de email zoveel mogelijk om de kans op engagement te vergroten. Zorg dat het aanbod of de informatie relevant en waardevol is voor de ontvanger.
 • Toestemming en transparantie: hoewel koude acquisitie soms een grijs gebied is wat betreft toestemming, is het cruciaal om zo transparant mogelijk te zijn. Geef de ontvanger altijd een duidelijke optie om zich af te melden.
 • Juridische overwegingen: de AVG en Telecommunicatiewet stellen strikte eisen aan het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, inclusief emailadressen voor koude acquisitie.

Andere bepalingen

Data minimalisatie

Data minimalisatie draait om het verzamelen van alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Dit is niet alleen een best practice, maar ook een vereiste onder de AVG.

Tips voor data minimalisatie

 • Inventariseer je behoeften: vraag je af welke informatie echt noodzakelijk is voor je email marketingactiviteiten.
 • Wees transparant: informeer je klanten over welke data je verzamelt en waarom.
 • Regelmatige audits: controleer regelmatig je databanken en verwijder overbodige informatie.
 • Beveiliging van persoonsgegevens: AVG- en Telecommunicatiewet-vereisten voor gegevensbeveiliging Het beveiligen van persoonsgegevens is een belangrijk aspect van de AVG en de Telecommunicatiewet.

Vereisten

 • Encryptie: gebruik encryptie voor het verzenden en opslaan van persoonlijke gegevens.
 • Toegangscontrole: zorg dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot persoonsgegevens.
 • Incidentmanagement: heb een plan klaar voor het geval er een datalek plaatsvindt.

Rechten van betrokkenen

De AVG biedt mensen verschillende rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens.

Overzicht van rechten

 • Recht op inzage: mensen hebben het recht om te weten welke persoonlijke gegevens je van hen hebt.
 • Recht op correctie: ze hebben het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: in sommige gevallen kunnen mensen vragen om hun gegevens te laten verwijderen.

Cookies en tracking

De Telecommunicatiewet heeft ook betrekking op het gebruik van cookies en andere tracking technologieën.

Invloed op email marketing

 • Toestemming: je hebt expliciete toestemming nodig om tracking cookies te mogen plaatsen.
 • Informatieplicht: je moet gebruikers informeren over welke cookies je gebruikt en waarom.


Vereiste documentatie
Het hebben van de juiste documentatie is essentieel om aan te tonen dat je voldoet aan de AVG en de Telecommunicatiewet.

Belangrijke documenten

 • Privacy Policy: een duidelijke en toegankelijke privacy policy is een must.
 • Verwerkingsregisters: houd een register bij van alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens.

Hoe gaat Nextmessage om met de AVG?

Bij Nextmessage begrijpen we het belang van dataveiligheid en privacy. We nemen onze verantwoordelijkheden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zeer serieus. In dit deel leggen we uit hoe we aan deze wettelijke eisen voldoen om jouw email marketingactiviteiten zo veilig en effectief mogelijk te maken.

 • Dataminimalisatie: we verzamelen alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van email marketingcampagnes. Voordat gegevens worden verzameld, beoordelen we de noodzaak ervan en informeren we onze klanten hierover.
 • Beveiliging van persoonsgegevens: veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We gebruiken geavanceerde encryptietechnologieën om de persoonlijke gegevens van zowel onze klanten als hun eindgebruikers te beschermen.
 • Beveiligingsmaatregelen:
  • Tweefactorauthenticatie voor toegang tot klantaccounts
  • Regelmatige veiligheidsaudits en -updates
 • Rechten van betrokkenen: we maken het voor eindgebruikers eenvoudig om hun rechten onder de AVG uit te oefenen, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering.
 • Hoe we dit faciliteren:
  • Een eenvoudige optie voor uitschrijving (opt-out) in alle verzonden emails
  • Klantenservice die getraind is in het assisteren bij AVG-gerelateerde vragen
 • Cookies en tracking: conform de Telecommunicatiewet gebruiken we alleen cookies en andere trackingtechnologieën na expliciete toestemming van de eindgebruiker.
 • Vereiste documentatie: transparantie is essentieel voor ons. We voorzien in alle benodigde documentatie zoals:
 • Privacy Policy: onze Privacy Policy is eenvoudig toegankelijk en beschrijft in duidelijke taal hoe we omgaan met persoonsgegevens.
 • Verwerkingsregisters: we houden nauwkeurige registers bij van alle verwerkingsactiviteiten, zodat we te allen tijde verantwoording kunnen afleggen.

Boetes en sancties

Het niet naleven van de AVG en de Telecommunicatiewet kan leiden tot ernstige financiële en reputatieschade. In dit onderdeel gaan we in op de mogelijke boetes en sancties die je kunt verwachten als je niet aan de regelgeving voldoet.

Soorten boetes onder de AVG

 • Financiële boetes: de boetes kunnen oplopen tot €20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet, afhankelijk van welk bedrag hoger is.
 • Administratieve boetes: naast financiële boetes kan de Autoriteit Persoonsgegevens ook administratieve sancties opleggen, zoals een verplichte audit.
 • Telecommunicatiewet boetes: het niet naleven van de Telecommunicatiewet kan ook leiden tot boetes, die per overtreding kunnen variëren.

Andere sancties:

 • Reputatieschade: boetes worden vaak openbaar gemaakt, wat kan leiden tot aanzienlijke reputatieschade.
 • Juridische gevolgen: in ernstige gevallen kan er ook een strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.

Hoe Nextmessage helpt bij compliance

Bij Nextmessage zorgen we ervoor dat ons email marketingplatform is ontworpen om compliance zo eenvoudig mogelijk te maken. We blijven op de hoogte van de meest recente wetgeving en passen onze diensten daarop aan.

 • Proactieve ondersteuning: we bieden proactieve ondersteuning en feedback om je te helpen voldoen aan de AVG en Telecommunicatiewet.
 • Ingebouwde compliance-functies: ons platform bevat ingebouwde tools om je te helpen bij het verzamelen van toestemming, het bijhouden van verwerkingsactiviteiten en het faciliteren van de rechten van betrokkenen.