Online marketing trends 2024

Lees alles over de toekomst van online marketing.

Email marketing software vanaf 8 / maand

Kies ook voor de beste email marketing software.

Probeer nu gratis

Online marketing trends, vaak samengevoegd met digital marketing trends: aan jou als ondernemer of (online) marketeer de taak om op de hoogte te blijven van alle trends in online marketing. Met de komst van nieuwe online marketingkanalen, maar ook de groei van mogelijkheden binnen bestaande online marketingkanalen moet je scherp blijven. Sommige online marketing trends kunnen al direct zorgen voor meer omzet, terwijl andere op lange termijn een bijdrage leveren aan naamsbekendheid, je positionering en uiteindelijk de conversie. Kies daarom bewust met welke online marketing trends jij aan de slag gaat.

Snelle navigatie

Verzeker de privacy van je (potentiële) klanten

Binnen de wereld waarin we leven blijken we ons steeds vaker zorgen te maken over onze privacy. Wanneer consumenten van plan zijn om een bepaalde online aankoop te doen lijkt het er dan ook steeds vaker naar uit te zien dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan het belang dat de verkopende partij hecht aan de privacy van diens klanten. Sinds de invoering van de GDPR-wetgeving in het jaar 2018 is het voor alle online partijen verplicht om te beschikken over een privacy policy. Deze policy moet niet alleen duidelijk maken welke gegevens er allemaal worden verzameld, maar ook voor welke doeleinden dat precies gebeurt. 

Waarom privacy wordt genoemd in een lijst met belangrijkste online marketing trends voor de jaren 2023 en 2024? Zeer eenvoudig. Diverse onderzoeken hebben ondertussen aan het licht gebracht dat een gebrekkige of onbestaande privacy policy niet alleen risico’s met zich meebrengt op wettelijk vlak, daarnaast zou het ook het consumentenvertrouwen schade kunnen berokkenen. Omwille van deze reden wordt het door marketingexperten sterk aanbevolen om hier de nodige aandacht aan te besteden. Het voeren van een correcte privacy policy komt niet alleen het consumentenvertrouwen, maar ook de transparantie van je onderneming ten goede. Al deze verschillende aspecten zullen in de praktijk dan ook beslist in het voordeel van je online business praten. Dit zou zomaar eens één van de meest onderschatten trends in online marketing voor de komende jaren kunnen zijn.

Inbound marketing, één van de voornaamste digital marketing trends

De tijd dat de beste resultaten, zowel online als offline, gehaald konden worden met zogenaamde outbound marketing lijkt definitief tot het verleden te behoren. Voor consumenten geldt dat ze vandaag de dag vooral op hun eigen tempo willen kunnen kiezen voor het kopen van een bepaald artikel. Het toepassen van opvallende, vaak als storend bestempelde outbound marketing oplossingen is niet alleen duur, maar bovendien ook niet efficiënt. De nadruk ligt bij deze vorm van promotievoering dan ook vooral op het bereiken van zoveel mogelijk mensen terwijl net het targetten van een specifieke doelgroep van belang is. Wanneer dit ook nog eens op een organische manier kan gebeuren brengt dit een belangrijk voordeel voor alle betrokken partijen met zich mee.

Dat inbound marketing wordt bestempeld als één van de voornaamste online marketing trends voor niet alleen 2023 en 2024, maar ook voor de jaren daarna hoeft niet te verbazen. Door het plaatsen en verspreiden van waardevolle content voor jouw doelgroep creëer je immers over de hele lijn een belangrijk voordeel. Niet alleen wordt de expertise van je online business kracht bijgezet, daarnaast zal ook het consumentenvertrouwen daardoor toenemen. Het meer organische aspect waar deze vorm van marketing op is gebaseerd maakt de zogenaamde customer journey ook een behoorlijk stuk aangenamer. Als je inbound marketing nog niet (afdoende) hebt opgenomen in jouw online marketingstrategie is de tijd dan ook zeker aangebroken om daar verandering in te brengen.

Inspelen op de (toekomstige) metaverse trend

Wanneer we het hebben over de belangrijkste trends in digital marketing voor niet alleen 2023 en 2024, maar zeker voor de jaren die daarop zullen volgen kunnen we niet anders dan het ook even hebben over de metaverse. Nu al zien we namelijk dat heel wat grote en bekende ondernemingen en merken er al voor kiezen om de marketingmogelijkheden die deze virtuele wereld met zich meebrengt te benutten. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het bekende sportmerk Nike welke ervoor koos om een paar digitale sneakers aan te bieden. Uiteindelijk wisselde de digitale asset van eigenaar voor een bedrag van een slordige 8000 Amerikaanse dollar. 

Op moment van schrijven is het nog zo goed als onmogelijk om uit te maken welke impact de metaverse precies gaat hebben op het marketinglandschap van de toekomst. Dat ze een bepaalde impact zal hebben staat echter zo goed als vast. Voor deze virtuele wereld geldt immers dat ze nieuwe mogelijkheden zal aanreiken om zowel je bestaande als potentiële klanten te bereiken en vooral het engagement ten opzichte van je merk of bedrijf te vergroten. Ondanks het feit dat er ongetwijfeld nog hard gewerkt zal moeten worden voordat de metaverse als echt belangrijk marketingkanaal kan worden bestempeld moet het gezegd dat dit toch één van de meest beloftevolle trends in online marketing belooft te worden voor de aankomende jaren.

Influencer marketing blijft hot

Eén van de misschien wel populairste online marketing trends van de voorbije jaren is influencer marketing. In eerste instantie werd deze vorm van online marketing slechts toegepast door een handvol online ondernemingen. Tegenwoordig is dat wel even anders. Het merendeel van de bedrijven die online producten aanbieden hebben er al één of meerdere malen voor gekozen om een influencer onder de arm te nemen ter promotie van zijn of haar producten of artikelen. Dat is niet in het minst te wijten aan de uitmuntende return on investment waar je op kan rekenen bij deze vorm van marketing. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat voor elke euro die je investeert in deze vorm van marketing je gemiddeld 5 euro in de plaats krijgt. Dat is geen slecht rendement! 

Bovenstaande gezegd hebbende zitten er bij influencer marketing ook addertjes onder het gras. Het is bijvoorbeeld zo dat de rendementen die je met deze vorm van marketing kan maken sterk worden bepaald door het type influencer waar je een beroep op doet. Heel wat merken of bedrijven hebben in het verleden teleurstellende rendementen gerealiseerd door het inzetten van deze vorm van marketing louter en alleen omdat ze met de verkeerde personen in zee zijn gegaan. Het loont dan ook zeker altijd de moeite om grondig onderzoek te doen. Dit althans wanneer je het maximale uit deze populaire marketingtrend wil kunnen halen.

De kracht van personalisatie wordt steeds meer duidelijk

Verschillende trends in digital marketing die van belang zijn voor 2023 en 2024 hebben zich de voorbije jaren al langzaam maar zeker gemanifesteerd. Eén van de meest voor de hand liggende trends is ongetwijfeld personalisatie. Algemene promotievorming zoals deze in het begin der internettijden werd gevoerd is vandaag de dag niet langer interessant. Dat is mede het gevolg van het veelvuldig inzetten van zogenaamde programmatic advertising. Deze zorgt ervoor dat consumenten gepersonaliseerde advertenties te zien krijgen naar aanleiding van bijvoorbeeld de recente zoekopdrachten die ze hebben uitgevoerd. Door gepersonaliseerde advertenties te hanteren wordt de efficiëntie van je marketingstrategie naar een structureel hoger niveau getild. 

Niet alleen is het van belang om de advertenties waar je gebruik van maakt te personaliseren. Ook de manier waarop er gebruik wordt gemaakt van je website of webwinkel door (potentiële) klanten kan worden gepersonaliseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende systemen op de markt terug te vinden die een gepersonaliseerde zoekopdracht mogelijk maken binnen jouw eigen webwinkel of website. Dit op basis van bijvoorbeeld verzamelde data uit het profiel van de klant in kwestie. Door een optimaal gepersonaliseerde gebruikservaring aan te bieden aan je (potentiële) klanten realiseer je niet alleen een belangrijke praktische meerwaarde voor je klanten, daarnaast zal dit ook ongetwijfeld het rendement van jouw onderneming alleen maar ten goede komen. Dit is op moment van schrijven al één van de belangrijkste online marketing trends, maar de algemene verwachting is dat het belang daarvan in de jaren die eraan zitten te komen alleen maar nog meer zal gaan toenemen.

Omnichannel marketing wordt de nieuwe norm

Sommige trends in online marketing hebben niet louter en alleen maar betrekking tot het voeren van promotie voor je onderneming via het internet. Denk wat dit betreft bijvoorbeeld maar eens aan zogenaamde Omnichannel marketing. Voor deze vorm van marketing voeren geldt dat ze met recht en rede kan worden aanzien als één van de voornaamste online marketing trends voor zowel het jaar 2023 als 2024. De algemene verwachting is bovendien dat haar belangrijkheid ook in de jaren die daarop volgen alleen maar verder zal gaan toenemen. Voor Omnichannel marketing geldt dat ze het allesomvattende begrip is voor wat het voeren van marketing over verschillende kanalen betreft. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld niet meer louter om advertenties in zoekmachines, maar ook om bijvoorbeeld marketing via email en sms. Ook social media marketing valt onder deze noemer.

Anticiperen op veranderingen binnen het analytische landschap

Eén van de online marketing trends van 2023 welke zich ook in het aankomende jaar 2024 ongetwijfeld nog sterk zal laten voelen heeft betrekking tot de veranderingen die inmiddels zijn doorgevoerd binnen het analytische landschap. Onder meer de zoekgigant Google is inmiddels afgestapt van ‘Universal Analytics’. Niet getreurd, nog steeds blijft deze internetgigant een zeer belangrijke speler op het gebied van het verzamelen van relevante data voor jouw online onderneming. De overstap die ze maakt is namelijk deze naar Google Analytics 4. Gaat hier bij om een meer geïntegreerd platform welke eigenlijk meer over het karakter van een app beschikt. Daar waar Google Analytics zich in het bijzonder richtte op het verzamelen van data over je website en / of webwinkel gaat men met Google Analytics 4 een behoorlijke stap verder. 

Bij het gebruik van Google Analytics 4 zal het in de praktijk dan ook mogelijk zijn om met name data te verzamelen met betrekking tot eCommerce projecten, maar ook native applicaties evenals web apps. Dit zal er in de praktijk voor zorgen dat er een globaal beeld kan worden gecreëerd van de manier waarop jouw (potentiële) klanten precies in contact komen met jouw onderneming. Dit ongeacht welke platformen er daar nu precies voor worden gebruikt. Zo snel mogelijk anticiperen op de aanstaande shift binnen het analytische landschap is voor elke online ondernemer van cruciaal belang. Dit niet in het minst om uiteindelijk niet achter de feiten aan te moeten lopen. Dit is zeker één van de belangrijkste online marketing trends om zo snel mogelijk op te anticiperen.

Visuele content is belangrijker dan ooit tevoren

Eén van de digital marketing trends die we in 2022 al sterk naar de voorgrond zien treken is deze met betrekking tot de inzet van visuele content. Social media platformen die zich specifiek richten op dergelijke visuele content zoals met name Instagram, Snapchat en TikTok, maar ook Youtube zien een aanzienlijke toename in het aantal gebruikers. Tijdens de COVID-pandemie hebben heel wat mensen voor het eerst (naar volle tevredenheid) kennis gemaakt met dergelijke platformen. Net door die toegenomen populariteit consumeren we meer visuele content dan ooit in het verleden het geval was. Ook als online onderneming kan je daar ongetwijfeld je voordeel mee doen. 

Klassieke tekstadvertenties blijken anno 2022 al helemaal achterhaald te zijn. Door het creëren van speciale afbeeldingen of door het maken en verspreiden van meer dynamische advertenties kan je optimaal de boodschap uitdragen die je wenst te verkondigen. Bovendien is dit een relatief efficiënte manier om jouw advertentie boven de massa uit te laten torenen. Dat dit kan worden bestempeld als één van de voornaamste trends op vlak van digital marketing van het moment blijkt ook uit de informatievoorziening die op deze manier door winkels en bedrijven wordt verspreid. Binnen de content marketing strategie die wordt gehanteerd is het inzetten van visuele content in ieder geval tegenwoordig belangrijker dan ooit. Dat belang zal ook alleen maar verder toenemen.

AI en machine learning steeds vaker ingezet

AI en machine learning horen eigenlijk helemaal bovenaan de lijst te staan met online marketing trends voor de jaren 2022 en 2023. Dat is het gevolg van de ongelofelijke veelzijdigheid aan toepassingen die met deze technologieën kan worden gerealiseerd. Niet alleen maakt AI het mogelijk om de eerder aangehaalde personalisatie te realiseren die steeds belangrijker wordt, daarnaast kan je, je onderneming de klok rond bereikbaar maken. De inzet van AI gedreven chat bots zou bijvoorbeeld voor ontzettend veel ondernemingen een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen. Ook het creëren van gepersonaliseerde marketing berichten en het structureel verhogen van de efficiëntie van je digitale marketing campagnes wordt op deze manier mogelijk gemaakt.

Ook AR kan de toekomst van online marketing sterk beïnvloeden

AI en machine learning horen eigenlijk helemaal bovenaan de lijst te staan met online marketing trends voor de jaren 2023 en 2024. Dat is het gevolg van de ongelofelijke veelzijdigheid aan toepassingen die met deze technologieën kan worden gerealiseerd. Niet alleen maakt AI het mogelijk om de eerder aangehaalde personalisatie te realiseren die steeds belangrijker wordt, daarnaast kan je, je onderneming de klok rond bereikbaar maken. De inzet van AI gedreven chat bots zou bijvoorbeeld voor ontzettend veel ondernemingen een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen. Ook het creëren van gepersonaliseerde marketing berichten en het structureel verhogen van de efficiëntie van je digitale marketing campagnes wordt op deze manier mogelijk gemaakt.

Conclusie: automatisering zet door

In alle online marketing trends zie je één belangrijke overlap terug. Handmatig werk wordt steeds verder vervangen door automatisering. Minder handen, meer geautomatiseerde beslissingen, waarbij de workload verplaatst van uitvoering naar onderhoud. Begin daarom vandaag nog met het investeren in automatisering van online marketing processen.

Prioriteiten: maak keuzes

Je hebt hierboven kunnen lezen over de online marketing trends voor het komende jaar. Met altijd schaarse capaciteit is het belangrijk om keuzes te maken. Bepaal de relevante trends voor jouw organisatie en bepaal welke trends voor jou de meeste waarde bieden. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste digital marketing roadmap voor 2023 – 2024.