Marketing trends 2024

Lees alles over de toekomst van marketing.

Email marketing software vanaf 8 / maand

Kies ook voor de beste email marketing software.

Probeer nu gratis

Marketing trends: aan jou als ondernemer of marketeer de taak om op de hoogte te blijven van alle trends in marketing. Met de komst van nieuwe marketingkanalen, maar ook de groei van mogelijkheden binnen bestaande marketingkanalen moet je scherp blijven. Sommige marketing trends kunnen al direct zorgen voor meer omzet, terwijl andere op lange termijn een bijdrage leveren aan naamsbekendheid, je positionering en uiteindelijk de conversie. Kies daarom bewust met welke marketing trends jij aan de slag gaat.

Snelle navigatie

Inspelen op een ‘cookieloze’ toekomst

Wanneer we het hebben over marketing trends kunnen we niet anders dan ook stil te blijven staan bij een aantal uitdagingen waar op dit vlak rekening mee dient te worden gehouden. Niet alleen in 2023, maar ook zeker in 2024 wordt het (nood)zaak om te anticiperen op een cookieloze toekomst. 

Bovenstaande is vereist omdat de bedrijven achter de belangrijkste browsers al meermaals duidelijk hebben gemaakt dat ze zogenaamde third-party cookies gaan verbannen. Voor ’s werelds grootste zoekgigant Google geldt dat ze bijvoorbeeld in eerste instantie liet optekenen dat ze voor het einde van 2023 het gebruik van third-party cookies ging uitfaseren. Inmiddels is daar wel verandering in gekomen en wordt hiervoor de tweede helft van 2024 genoemd. 

Die extra tijd zou het bedrijf nodig hebben om een volwaardig alternatief te kunnen vinden voor de zogenaamde privacy sandbox. Het spreekt voor zich dat de cookieloze toekomst niet alleen directe gevolgen heeft voor je bedrijf op zich, maar ook voor je marketingstrategie. Hier zo snel mogelijk op inspelen door bijvoorbeeld te migreren naar Google Analytics 4 en server-side tagging op de agenda te plaatsen kan beslist een goed idee zijn. Ook het toegang maken van gegevens door middel van bijvoorbeeld Data Studio-dashboards kan een te overwegen beslissing zijn.

Het inzetten van AI en AR

Misschien wel één van de belangrijkste marketing trends voor niet alleen 2022 en 2024, maar ook voor de jaren die daarop zullen volgen heeft betrekking tot het inzetten van AI en AR. Deze afkortingen staan voor respectievelijk Artificial Intelligence en Augmented Reality. Voor deze eerste mogelijkheid geldt dat ze betrekking heeft tot systemen die onze intelligentie als mens nabootsen. Een klassiek voorbeeld hiervan zijn de advertenties die worden getoond op streamingdienst Netflix. Ook persoonlijke assistenten zoals een Siri vallen hieronder. Voor Augmented Reality geldt op haar beurt dat ze een digitaal beeld over de werkelijkheid weet te plaatsen. Dit principe zagen we eerder al toegepast worden in bijvoorbeeld AR brillen, maar ook in bepaalde videogames zoals het populaire Pokémon Go. Ondanks het feit dat er in de praktijk van deze technologieën al gebruik wordt gemaakt, ook voor marketingdoeleinden, zitten er nog heel wat meer mogelijkheden in dit vat. 

Het implementeren van zowel AI als AR in je marketingstrategie kan op verschillende manieren gebeuren. Eén van de belangrijkste en meest potentierijke mogelijkheden is AR preview placement. Hiermee is het mogelijk om te bepalen of die nieuwe bank die je wenst te kopen wel echt zal passen binnen het interieur van je woonkamer of niet. Bovendien kan ook de keuze voor AI aangedreven chatbots een interessante keuze zijn. Voor wie zijn of haar klantendienst niet alleen wenst te automatiseren, maar ook te optimaliseren kan het zonder meer interessant zijn om gebruik te maken van dergelijke chatbots. Zo speel je optimaal in op de noden van jouw klanten.

Inbound marketing, geen nieuwe trend, wel steeds belangrijker

Wanneer je, je al eerder hebt verdiept in de marketingtrends van de voorbije jaren is de kans ontzettend groot dat je al kennis hebt gemaakt met zogenaamde inbound marketing. We kunnen dit dan ook bezwaarlijk bestempelen als een nieuwe trend, maar het belang ervan wordt wel steeds groter. Voor deze vorm van marketing geldt dat ze inhoudt dat je content niet zelf gaat pushen zoals dat bij outbound marketing het geval is. In plaats daarvan zorg je voor het aantrekken van nieuwe klanten door het plaatsen van relevante, interessante content. Omdat je op deze manier tegemoet weet te komen aan de noden van je klanten zullen ze langer op je website of webwinkel blijven. 

Ondanks het feit dat inbound marketing dus geen gloednieuwe trend is moet het wel gezegd dat er enkele zeer belangrijke voordelen aan toegeschreven kunnen worden. Enkele niet onbelangrijke voordelen waar je op kan rekenen zijn onder meer: 

 • Het vergroten van je naamsbekendheid;
 • Het verbeteren van de zichtbaarheid van je bedrijf;
 • De creatie van zogenaamde brand authority; 
 • De realisatie van kwalitatieve leads;

Een belangrijke extra reden waarom inbound marketing ook voor 2023 en 2024 wordt bestempeld als één van de belangrijkste marketing trends heeft te maken met het feit dat ze heel wat efficiënter werkt in vergelijking met andere vormen van marketing. Door doelgerichter te communiceren zorg je er bovendien voor dat er ook een financieel voordeel kan worden gecreëerd.

Benut de mogelijkheden van Google MUM

Wie een beetje de actuele trends volgt op het gebied van online marketing zal ongetwijfeld al Google MUM voorbij hebben zien komen. Het gaat hierbij om de op moment van schrijven nieuwste update van Google welke fungeert als opvolger voor Google BERT. Voor laatst genoemde geldt dat ze Google al hielp om de menselijke taal beter te begrijpen. 

Met de nieuwe MUM update wordt dit echter nog verbeterd. Voor deze laatste update geldt dat ze zich in het bijzonder nog meer gaat focussen op content. Google MUM is dan ook in staat om veel beter combinaties te maken. Dit betekent dat efficiënt zoeken niet meer alleen mogelijk is met behulp van tekst, maar ook met foto’s en videobeelden. Bovendien werd ook de taalbarrière op de korrel genomen waardoor de zoekmachine de mogelijkheid heeft om ook buiten de aangegeven brontaal op zoek te gaan naar het best passende antwoord op de gestelde vraag. 

Op bovenstaande kan worden geanticipeerd door een aantal wijzigingen door te voeren in je online marketingstrategie. Omdat Google duidelijk meer gaat inzetten op image-search is het meer dan ooit van belang om gebruik te maken van niet alleen foto’s, maar ook animaties en video’s. Zorg er bovendien ook altijd voor dat je visuele content steeds wordt voorzien van de best mogelijke omschrijving. Ook dit wordt vandaag de dag nog steeds zeer vaak over het hoofd gezien.

Anticipeer op veranderingen in het social media landschap

Wie (online) marketingtrends een beetje volgt zal ook hebben kunnen vaststellen dat er zich op het gebied van social media een aantal niet onbelangrijke veranderingen hebben voorgedaan. Bij monde van Meta zelf werd bijvoorbeeld al gesteld dat het marktaandeel van Facebook achteruitloopt. Dit als gevolg van de sterk toegenomen populariteit van platformen zoals TikTok en Instagram. Daar waar veel bedrijven in eerste instantie vooral TikTok links lieten liggen is de kracht van dit social mediaplatform de voorbije jaren opvallend duidelijk geworden. 

In eerste instantie werd TikTok nog over het hoofd gezien bij het bepalen van de online marketingstrategie omdat ze zich richtte op een duidelijk zeer jeugdige doelgroep. Vanaf het jaar 2022 is daar verandering in gekomen en werd de doelgroep uitgebreid naar de leeftijdscategorie van de 15 tot 29-jarigen. Voor bedrijven die zich richten op deze op zich vrij ruime doelgroep kan het meer dan de moeite waard zijn om na te denken over het implementeren van TikTok in hun online marketingstrategie. Ook voor Instagram geldt dat ze kan rekenen op (hernieuwde) interesse van uit het marketingsegment. In het bijzonder de mogelijkheid om een link te verwerken in een story die wordt geplaatst opent voor ondernemingen heel wat nieuwe, interessante opportuniteiten. 

Live content streaming, kwalitatieve content met instant communicatie

Eén van de vaakst gehoorde pijnpunten binnen de online customer journey heeft betrekking tot het gebrek aan instant communicatie. Mensen zien bepaalde content en willen daar meteen enkele vragen over stellen die ze ook graag instant beantwoord willen zien worden. Dit aldus vergelijkbaar met wanneer men een bezoek zou brengen aan een fysieke winkel. Gebruikmaken van live content streaming kan daarvoor zorgen. Niet alleen geldt voor dergelijke content dat ze in de praktijk uitstekend wordt bekeken, bovendien is het ook nog eens zo dat ze directe interactie met de kijkers mogelijk maakt. Eventuele vragen kunnen zo meteen beantwoord worden en dat blijkt in de praktijk een niet te onderschatten impact te hebben op de conversies die gerealiseerd kunnen worden. 

Live content streaming implementeren in je marketingstrategie is anno 2023 en 2024 helemaal niet zo moeilijk als vaak wordt verwacht. Bovendien zijn er nauwelijks investeringen voor vereist. Voor alle grote social media platformen zoals met name Facebook en YouTube geldt namelijk dat ze live content streaming mogelijk maken. Het integreren van live content streaming in je marketingstrategie kan bovendien in de praktijk op tal van verschillende manieren gebeuren. Zo is het mogelijk om een Q&A te organiseren, maar kan je ook live de lancering van een nieuw product streamen. De verwachting is dat deze vorm van content de komende jaren, mede door de komst van nieuwe, geavanceerde functies op het gebied van streaming alleen maar vaker zal worden ingezet.

Branded audio-inhoud, een sterk onderschatte marketingtrend

Eén van de misschien wel meest onderschatte trends in marketing heeft te maken met branded audio-inhoud. In het bijzonder voor uitdagende jaren als 2023 en 2024 geldt dat steeds op de voorgrond staan van cruciaal belang kan zijn voor je onderneming. Tegelijkertijd moet het evenwel gezegd dat dit kan zorgen voor heel wat druk en spanningen. Omwille van deze reden wordt er door heel wat experten ook een andere vorm van marketing naar de voorgrond geduwd. Het gaat hierbij aldus om het creëren van branded audio content. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan:

 • Social media-audio;
 • Podcasts;
 • Redactioneel luisteren;

Voor dit type marketingtrend geldt dat ze niet alleen een belangrijke bijdrage kan leveren op het gebied van het vergroten van het bewustzijn, daarnaast kan ze ook de herkenning van kijkers met betrekking tot jouw bedrijf sterk verbeteren. Op deze manier wordt aan bedrijven de mogelijkheid geboden om hun merkperceptie vorm te geven. Veel bedrijven hebben hier in 2022 al aanzienlijk meer opgezet, maar de verwachting is dat het belang van branded audio-inhoud ook in het jaar 2023 en de daarop volgende jaren alleen maar verder zal gaan toenemen.

Merkactivisme op lokaal niveau

Eén van de voornaamste offline marketing trends van niet alleen 2022, maar zeker ook van 2024 heeft betrekking tot zogenaamde merkactivisme. Vaak wordt hiernaar verwezen met de Engelse benaming, namelijk brand activism. Voor deze vorm van marketing geldt dat ze betrekking heeft tot de actieve betrokkenheid van een merk bij maatschappelijke kwesties. Hiervoor geldt dat ze in lijn moeten liggen met de kernwaarden van het merk. Bovendien moeten ze als doel hebben om een betere samenleving te kunnen realiseren. Merkactivisme bestaat in de praktijk in heel veel verschillende vormen, namelijk: 

 • Sociaal; 
 • Politiek;
 • Economisch;
 • Ecologisch; 

Voor verschillende merken geldt dat ze de voorbije jaren al sterk hebben ingezet op deze vorm van offline marketing. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om Tony Chocolonely, maar ook om bijvoorbeeld Ben & Jerry’s. Voor beide bedrijven geldt dat hun merken nagenoeg volledig zijn gebouwd op het leveren van een bijdrage aan een betere wereld. Ook voor kleinere ondernemingen is het beslist mogelijk om hier de vruchten van te plukken.

Korte, ‘snackable’ content blijft ook de komende jaren zeer belangrijk

De meest optimale marketingstrategie is er één die rekening houdt met alle situaties en omstandigheden. Dit betekent dat een kwalitatieve, goed converterende video lang niet altijd over een lange speelduur hoeft te beschikken, in tegendeel. Zogenaamde ‘snackable’ content van doorgaans slechts enkele minuten kan op een efficiënte manier een belangrijke boodschap overbrengen aan je (potentiële) klanten. Het beknopt overbrengen van bepaalde informatie voorkomt bovendien dat de doelgroep ergens halverwege ongeïnteresseerd weg klikt. De creatie van snackable content en deze delen via social media kanalen blijkt vandaag de dag als een steeds efficiëntere vorm van marketing te worden bestempeld. De verwachting is dat, dat ook de volgende jaren niet zal veranderen, in tegendeel. Trek het ‘snackable’ aspect ook zeker door in de offline marketing die wordt gevoerd. Een korte, krachtige boodschap is meer dan ooit the way to go!

Hybride marketing, beslist één van de belangrijkste marketing trends

Volgens veel marketingexperten vormen de jaren 2023 en 2024 de absolute overgangsjaren naar hybride marketing. Het voeren van marketing zowel online als offline vergroot de bewustwording onder je doelgroep. Echter zijn deze twee hoofd marketingvormen door de jaren heen steeds breder gaan vertakken. Voor online marketing geldt bijvoorbeeld niet langer dat er wordt ingezet op de klassieke marketinginstrumenten in zoekmachines en op relevante websites. Ook de zogenaamde metaverse belooft met zicht op de toekomst een belangrijk marketinginstrument te worden. 

Ook het offline aspect van hybride marketing is door de jaren heen aardig op de schop gegaan waarbij meer dan ooit de focus is gelegen op doorgedreven lokale marketing. In combinatie met de tools die worden aangereikt door internetbedrijven zoals een Google en een Meta is het in de praktijk nog efficiënter mogelijk om de doelgroep in jouw eigen buurt optimaal te targetten. De toenemende concurrentie in alle sectoren heeft ervoor gezorgd dat ook dit met zicht op de toekomst één van de misschien wel belangrijkste offline trends in marketing is om rekening mee te houden.

Conclusie: automatisering zet door

In alle marketing trends zie je één belangrijke overlap terug. Handmatig werk wordt steeds verder vervangen door automatisering. Minder handen, meer geautomatiseerde beslissingen, waarbij de workload verplaatst van uitvoering naar onderhoud. Begin daarom vandaag nog met het investeren in automatisering van marketing processen.

Prioriteiten: maak keuzes

Je hebt hierboven kunnen lezen over de marketing trends voor het komende jaar. Met altijd schaarse capaciteit is het belangrijk om keuzes te maken. Bepaal de relevante trends voor jouw organisatie en bepaal welke trends voor jou de meeste waarde bieden. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste marketing roadmap voor 2023 – 2024.