B2B marketing trends 2024

Lees alles over de toekomst van B2B marketing.

Email marketing software vanaf 8 / maand

Kies ook voor de beste email marketing software.

Probeer nu gratis

B2B marketing trends: aan jou als ondernemer of (B2B) marketeer de taak om op de hoogte te blijven van alle trends in B2B marketing. Ook in 2023 en 2024 blijft B2B marketing namelijk een enorme groeimarkt met veel ontwikkelingen. Sommige B2B marketing trends kunnen al direct zorgen voor meer omzet, terwijl andere op lange termijn een bijdrage leveren aan naamsbekendheid, je positionering en uiteindelijk de conversie. Kies daarom bewust met welke B2B marketing trends jij aan de slag gaat.

Snelle navigatie

De overstap naar ‘Brain Engine Optimization’

Al een aantal jaren is het zo dat één van de voornaamste B2B marketing trends betrekking had tot SEO of ‘search engine optimization’. Ook voor het aantrekken van zakelijke partners of klanten was het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jouw onderneming eerder werd gevonden dan deze van je belangrijkste concurrenten. Tegenwoordig blijft dit nog steeds van toepassing. Toch is het zo dat verschillende marketingexperten verspreid over deze wereld steeds vaker wijzen op het belang van BEO naast SEO. Daar waar iedereen wellicht al van het laatste begrip heeft gehoord geldt dat wellicht niet voor het eerste. Nochtans zou dit in de praktijk zomaar eens één van de belangrijkste trends in marketing voor B2B van de komende jaren kunnen worden. 

Het principe van BEO of ‘brain engine optimization’ gaat uit van het idee dat zakelijke klanten of contacten niet zomaar langer blind vertrouwen hebben in de orde die ze voorgeschoteld krijgen in de zoekresultaten van een zoekmachine als Google. In plaats daarvan vertrouwen ze bij het maken van hun keuze vooral op de ervaring en het buikgevoel waarover ze beschikken. Niet in het minst voor ervaren zakenmensen geldt dat ze steeds vaker de aangeprezen volgorde door een partij als Google niet langer als de leidende factor aanzien. Bij BEO is het dan ook van belang om ervoor te zorgen dat je merk wordt verbonden aan belangrijke zoekwoorden of zogenaamde category entry points waar zakelijk leiders de focus op leggen. Door het voeren van een dergelijke vorm van marketing kan je potentiële partners of klanten niet alleen sneller, maar ook op een meer organische manier overtuigen. Je verdiepen in de BEO blijkt dan ook vandaag de dag meer dan de moeite waard te zijn.

Hybride evenementen zullen een blijvend belangrijke functie vervullen

De Coronapandemie heeft op heel wat verschillende vlakken een blijvende impact gehad op onze wereld. Ook binnen het B2B-segment is dat meer dan duidelijk. Onder meer de zogenaamde hybride evenementen zijn een duidelijke blijver. Voor dergelijke evenementen geldt dat bedrijven hun potentiële (zakelijke) deelnemers de mogelijkheid bieden om zelf te beslissen op welke manier ze, ze gaan bijwonen. Kiest men ervoor om het evenement in real-life bij te wonen of opteert men voor het virtueel volgen van het evenement. De algemene verwachting was dat na afloop van de pandemie iedereen terug massaal deel zou nemen aan fysieke evenementen, maar het tegendeel is waarheid gebleken. De interesse in virtuele evenementen blijkt even groot te zijn als in real-life evenementen.

Dat het organiseren van hybride evenementen kan worden bestempeld als één van de voornaamste B2B marketing trends voor de toekomst hoeft niet langer te verbazen. Voor heel wat potentiële zakelijke partners, maar ook zakelijke klanten geldt dat ze een belangrijk obstakel wegneemt, namelijk afstand. Ook binnen de B2B-sector speelde de afstand tussen partijen niet zelden een cruciale rol. Door het organiseren van hybride evenementen wordt hier verandering in gebracht. Zelfs de mogelijke partners waar je onderneming over beschikt die ver bij jouw bedrijf vandaan zijn gevestigd kunnen op deze manier potentieel belangrijke congressen of productvoorstellingen bijwonen. Bovendien blijken hybride evenementen ook financieel een interessante keuze te zijn.

De metaverse als één van de belangrijkste toekomstige B2B marketing trends

De opportuniteiten die de metaverse op het gebied van B2C marketing zal weten te realiseren zijn inmiddels duidelijk. Verschillende merken zijn al lang op deze kar gesprongen. Voor het bekende sport- en sneakermerk Nike geldt bijvoorbeeld dat ze er al in geslaagd zijn om een paar digitale sneakers te verkopen voor de enorme som van zo’n slordige 8000 dollar. Het bedrijf Unilever organiseerde dan weer een marathon waar iedereen aan deel kon nemen. Voor verschillende metaverses geldt dat ze nu al de connectie tussen bedrijven en klanten hebben weten te veranderen en te intensifiëren. Brengt deze virtuele wereld ook nieuwe mogelijkheden met zich mee op vlak van B2B marketing? Wellicht wel. Sterker nog, diverse experten lieten al uitschijnen dat zij verwachten dat de metaverse aanzien moet worden als één van de potentieel belangrijkste marketingtrends voor B2B van de komende jaren. Dat omwille van verschillende redenen.

Niet zelden wordt er bij de metaverse als B2B marketing trend verwezen naar de doelgroep van de startups. Voor deze categorie geldt immers dat het virtuele landschap ontzettend toegankelijke en bovendien zeer omvangrijke mogelijkheden met zich mee zou kunnen brengen voor wat het voorstellen van nieuwe producten of diensten aan potentiële investeerders betreft. Andere experten gaan nog een stapje verder en stellen dat de metaverse zich zou kunnen presenteren als een geheel nieuwe manier van zaken doen tussen niet alleen bedrijven en klanten, maar ook ondernemingen onderling. Hoe dit zich precies zal ontvouwen zal de toekomst duidelijk moeten maken.

AI en machine learning

Eén van de meest veelbelovende trends in marketing voor B2B partijen heeft ongetwijfeld te maken met het inzetten van AI en machine learning. Door gebruik te maken van de juiste data is het mogelijk om door het inzetten van AI volledig gepersonaliseerde emails en berichten te creëren welke er toe kunnen bijdragen dat een bedrijf 24/7 toegankelijk is. Bovendien hebben onderzoeken al aangetoond dat er op deze manier sprake kan zijn van een intensere samenwerking tussen zakelijke partijen als gevolg van een aanzienlijk effectievere communicatie. 

Niet alleen AI kan worden bestempeld als één van de belangrijkste marketing trends van 2023 en 2024. Dat geldt zeker ook voor het inzetten van zogenaamde machine learning. Voor deze laatste technologie geldt dan ook dat ze in staat is om bepaalde patronen te herkennen. Bovendien kan ze aan de hand van bepaalde data efficiënte demografische marketing voeren. Zo kunt u de beste producten rechtstreeks aanbieden aan de meest optimale zakelijke doelgroep. Dit bovendien ook nog eens waar in de wereld ze zich ook mag bevinden. 

De sterk toegenomen interesse in deze beide technologieën binnen het B2B-segment heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er hard wordt gewerkt aan de creatie van nieuwe tools. Wanneer deze nieuwe tools beschikbaar zullen worden gesteld is de verwachting dat het belang van deze technologie bij het voeren van B2B-marketing alleen nog maar verder zal toenemen. Niet voor niets wordt dit nu door experten al bestempeld als één van de voornaamste marketingtrends voor B2B  voor de aankomende jaren.

Influencer marketing wordt ook binnen de B2B-markt steeds belangrijker

Influencer marketing waarbij er zoals de naam al laat vermoeden een beroep wordt gedaan op zogenaamde influencers wordt nog steeds vaak vooral geassocieerd met de consumentenmarkt. Dit gezegd hebbende neemt haar belang ook binnen de B2B-markt stelselmatig toe. Volgens recente onderzoeken is het zo dat maar liefst 86 procent van de B2B merken die gebruikmaken van influencer marketing er een duidelijke meerwaarde in zien. De voordelen die worden aangehaald lijken zo goed als rechtstreeks afkomstig te zijn uit de consumentenmarkt, namelijk: 

  • Influencers zijn top in het maken van (creatieve) content; 
  • Ze worden bestempeld als absolute toonbeelden van bepaalde segmenten van de markt;
  • Ze oefenen een ontzettend grote invloed uit op zowel particuliere als zakelijke partijen;

Een positieve recensie van een influencer of een vertegenwoordiging van jouw merk door een bekende naam uit de sector kan niet alleen een meerwaarde betekenen voor particuliere, maar zeker ook voor zakelijke partijen. Dit niet in het minst omdat hij of zij al over een behoorlijke aanhang beschikt waar mogelijks ook zakelijke partijen tussen zitten.

B2B user-generated content mag niet langer worden onderschat

De creatie van user-generated content is door de jaren heen razend efficiënt gebleken. Het vergroot niet alleen de hoeveelheid aan (waardevolle) informatie op de website of webwinkel van je onderneming, daarnaast kan het zomaar potentiële klanten overhalen om met jouw bedrijf in zee te gaan. Dit alles zonder dat je er zelf eigenlijk ook maar enige moeite voor dient te ondernemen. In deze lijst met B2B marketing trends voor 2023 en 2024 kunnen we er dan ook niet omheen om B2B user-generated content aan te halen als één van de belangrijkste trends voor de aankomende jaren.

In lijn met het inzetten van influencer marketing geldt ook voor B2B user-generated content dat ze expertise en invloed als belangrijkste uitgangspunten heeft. Door middel van B2B user-generated content wordt er dan ook voor gezorgd dat er authentieke content wordt gecreëerd door partijen die binnen het segment in kwestie worden gewaardeerd en vertrouwd. Diverse onderzoeken die al werden uitgevoerd met deze vorm van marketing als onderwerp hebben alvast aangetoond dat zomaar even 93 procent van de deelnemers het er met elkaar over eens waren dat de impact van B2B user-generated content zomaar eens merkbaar groter kan zijn dan branded content.

Social selling, meer dan ooit een absolute must binnen het B2B-segment

Er wordt wel eens gezegd dat waar de B2C markt heen gaat, de B2B markt in snel tempo zal volgen. In de praktijk worden daar stelselmatig de nodige bewijzen voor geleverd. Dat is bij deze volgende marketingtrend niet anders. Eén van de stelselmatig populairder geworden trends in marketing voor B2B heeft te maken met het zogenaamde social selling. Het gaat hierbij zoals de naam mogelijks al enigszins laat vermoeden om het aanbieden van producten of diensten via social media. 

Ongeacht welk type markt jouw doelgroep ook mag zijn, aan het einde van de dag doe je altijd zaken met een persoon. Of deze nu zichzelf of een bedrijf vertegenwoordigt maakt eigenlijk weinig tot geen verschil. Voor social media geldt dat ze de voorbije jaren een steeds groter wordende rol is gaan spelen binnen het leven van zowel particulieren als ondernemingen. Vergis je niet, binnen het B2B-segment van de markt zou zomaar even 75 procent van de partijen op een bepaald ogenblik binnen de buying journey (het aankooptraject) gebruikmaken van een bepaald social media kanaal. 

Het is onnodig om te zeggen dat binnen het B2B-segment LinkedIn veruit als het meest populaire social media kanaal wordt bestempeld. Voor dit platform geldt dat het in de praktijk allemaal draait om het voor kunnen schotelen van de juiste content aan de juiste partijen. Volgens het op moment van schrijven meest recente LinkedIn social selling report geldt voor zomaar even 60 procent van de B2B klanten dat ze worden aangesproken door verkopers die relevante content en inzichten delen via dit social media platform. Je aanwezigheid op dit platform optimaliseren is dus zeker interessant.

B2B-marketing wordt persoonlijker dan ooit tevoren

Personalisatie wordt niet alleen bestempeld als één van de belangrijkste B2B marketing trends, ook binnen de consumentenmarkt is dat al enkele jaren het geval. Het voeren van globale, onpersoonlijke marketing zorgt er niet zelden voor dat de beoogde resultaten ver van behaald kunnen worden. Gelukkig is het zo dat er vandaag de dag gebruik kan worden gemaakt van verschillende personalisatietools binnen de B2B-markt. Denk hierbij concreet aan onder meer:

  • Gepersonaliseerde emailcampagnes;
  • Persoonsgerichte automatische communicatievoering; 
  • Account-based marketing of ABM;

Vooral deze laatste hoort ongetwijfeld thuis in de lijst met belangrijkste marketingtrends voor B2B voor de jaren 2023 en 2024. Door gebruik te maken van de zakelijke klantendata waarover je beschikt is het mogelijk om uitermate concrete en persoons- of bedrijfsgerichte marketing te gaan voeren. Dit zonder dat de behoefte bestaat aan externe data.

Het analytische landschap ondergaat grote veranderingen

Eén van de trends in marketing op vlak van B2B waar je absoluut niet van onderuit kan heeft betrekking tot het veranderende analytische landschap. Google heeft bijvoorbeeld bekend gemaakt dat ze per 1 juli 2023 afstapt van ‘Universal Analytics’. Voor UA geldt dat ze ook bekend staat onder de naam ‘Google Analytics. Dit is een door B2B-partijen zeer vaak gebruikte tool voor het bijhouden van allerhande voor hen relevante data. Google zal UA vervangen door het Google Analytics 4. Dit is een meer geïntegreerd platform welke veel weg heeft van een app. Daar waar Google Analytics uitstekend was voor het volgen van data met betrekking tot je zakelijke website gaat Google Analytics 4 een flinke stap verder. Zo weet ze een uitstekende wisselwerking te realiseren met niet alleen marketing sites, maar ook met eCommerce projecten, native applicaties evenals web apps. Op deze manier zal een globaal beeld gecreëerd worden van hoe jouw doelgroep op eender welke manier in contact komt met jouw merk. Het gebruik van Google Analytics 4 wordt bestempeld als één van de belangrijkste B2B marketing trends voor het jaar 2024.

De fundamentals blijven van cruciaal belang

Interessante B2B marketing trends die de aankomende jaren van belang kunnen zijn hoeven niet per definitie innoverend te zijn. Soms is het dan ook goed om gewoon even (opnieuw) stil te blijven staan bij de fundamentele waarden waar belang aan wordt gehecht. Meer dan ooit tevoren willen B2B-partijen vooral kunnen rekenen op kwalitatieve content welke wordt aangebracht door echte personen of een zeer slimme AI. Door heel wat marketingexperts wordt dan ook gesteld dat vooral het jaar 2024 het keerpunt zal inluiden van wat wordt bestempeld als ‘algoritmische troep’ naar echt waardevolle, door experten zelf geschreven en echt onderbouwde content. 

Conclusie: automatisering zet door

In alle B2B marketing trends zie je één belangrijke overlap terug. Handmatig werk wordt steeds verder vervangen door automatisering. Minder handen, meer geautomatiseerde beslissingen, waarbij de workload verplaatst van uitvoering naar onderhoud. Begin daarom vandaag nog met het investeren in automatisering van B2B marketing processen.

Prioriteiten: maak keuzes

Je hebt hierboven kunnen lezen over de B2B marketing trends voor het komende jaar. Met altijd schaarse capaciteit is het belangrijk om keuzes te maken. Bepaal de relevante trends voor jouw organisatie en bepaal welke trends voor jou de meeste waarde bieden. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste B2B marketing roadmap voor 2023 – 2024.