Tone-of-voice bepalen: zo bepaal je de juiste tone-of-voice

Lees alles over tone-of-voice en het bepalen van de juiste tone-of-voice voor maximaal resultaat uit marketing uitingen.

Email marketing software vanaf 8 / maand

Kies ook voor de beste email marketing software.

Probeer nu gratis

De manier waarop we communiceren is van cruciaal belang. Dat geldt niet alleen voor de manier waarop we communiceren als individu, maar ook als onderneming. Een optimale communicatie is een ontzettend krachtige tool die je kan helpen om conflicten op te lossen, maar ook om bijvoorbeeld nieuwe klanten aan te trekken of samenwerkingsverbanden te sluiten. Niet alleen hetgeen je uitdraagt als communicatie is van belang, dat geldt ook voor de manier waarop het gebeurt. Door je te verdiepen in de verschillende soorten tone-of-voice die er bestaan is het mogelijk om keer op keer te bepalen wat nu precies de best passende optie is voor de situatie in kwestie. Wil jij graag meer te weten komen over de beste tone-of-voice bepalen? Dan is het zonder meer een aanrader om je even te verdiepen in de onderstaande informatie.

Snelle navigatie

Wat is tone-of-voice?

Als mensen beschikken we altijd over dezelfde stem. De toon die wordt gebruikt kan in de praktijk echter sterk verschillen. Hoe communiceer je als merk en hoe klinkt die communicatie bij de partij die ze aanhoort? Voor de tone of voice geldt dat ze eigenlijk bepalend is voor de stijl van alle externe evenals interne communicatie. Het is met andere woorden de manier waarop je als bedrijf of merk communiceert met niet alleen je doelgroep, maar ook met je medewerkers en met je stakeholders. Dit zorgt ervoor dat de soorten tone-of-voice die er bestaan in detail gaan vergelijken van cruciaal belang kan zijn. Enkel en alleen op die manier is het immers mogelijk om te achterhalen welke het beste past bij jouw merk of onderneming.

Waarom is een goed uitgekiende tone-of-voice zo belangrijk?

Het hanteren van de meest optimale tone-of-voice zorgt er in de praktijk voor dat je merk een menselijk kantje krijgt. Bijgevolg is het zo dat mensen over de mogelijkheid komen te beschikken om zich te identificeren met jouw merk. Heb je de tone-of-voice van je merk scherp gekregen? Dan is het mogelijk om ervoor te zorgen dat alle verschillende vormen van communicatie steeds op elkaar zijn afgestemd. Op deze manier wordt er een consistente lijn gecreëerd die zeer belangrijk kan zijn. Een heldere tone-of-voice staat er in de praktijk immers om bekend een belangrijke meerwaarde te hebben voor wat het herkenbare aspect van je merk betreft. 

Naast bovenstaande zal je tot de vaststelling komen dat een duidelijke tone-of-voice eveneens zal zorgen voor de nodige focus in je organisatie. Ze kan dan ook eigenlijk worden bestempeld als een soort van richtlijn welke kan worden benut door niet alleen medewerkers, maar ook bijvoorbeeld copywriters die worden ingeschakeld. Op deze manier kan er een eenduidige evenals unieke uitstraling worden gecreëerd welke een zeer positief effect kan hebben op het image van jouw merk.

Drie belangrijke voorwaarden voor een optimale tone-of-voice

Net zoals geldt voor het creëren van een goed merkverhaal geldt ook voor een onderscheidende tone-of-voice dat er rekening moet worden gehouden met verschillende elementen die er een invloed op uitoefenen. Het spreekt namelijk voor zich dat bijvoorbeeld een tone-of-voice B2C niet hetzelfde is als een tone-of-voice B2B. Ben jij ook benieuwd om te achterhalen welke drie belangrijke voorwaarden er worden gesteld aan een optimale tone-of-voice? Je ontdekt ze hieronder! 

  1. De gekozen toon moet aansluiten op je merk;
  2. Vermijd een tone-of-voice die vergelijkbaar is met deze van de concurrentie;
  3. Je toon moet passen bij het publiek dat je merk moet zien aan te spreken;

Het vermijden van een tone-of-voice die vergelijkbaar is met deze van je concurrenten is van belang omdat je anders het risico loopt om te verzanden in middelmaat. Door onderscheidend te zijn creëer je uiteindelijk een veel grotere meerwaarde. Wat de derde voorwaarde betreft is het van belang om ervoor te zorgen dat de toon die je hanteert past bij de verwachtingen van je publiek. Het is in de praktijk compleet normaal dat je niet instant de meest geschikte toon zal vinden voor jouw merk. Dit blijkt dan ook vaak een langdurig(er) proces te zijn waar regelmatig aan gesleuteld dient te worden. Wees dus niet bang om je tone-of-voice (op regelmatige basis) bij te schaven.

Je tone-of-voice maakt deel uit van je branding

De branding van een onderneming of merk is van ontzettend groot belang. Ze draagt er namelijk zorg voor dat (potentiële) klanten een vertrouwd gevoel krijgen wanneer ze op één op of andere manier of via eender welk kanaal met de partij in kwestie in contact komen. Het is wat dit betreft ook van cruciaal belang om te weten dat de tone-of-voice eveneens deel uitmaakt van je branding. Hierboven werd nog aangegeven dat je de toon waarop je communiceert kan bijschaven wanneer je dat nodig acht, maar het roer volledig omgooien is dan weer niet aangewezen. De kans bestaat namelijk dat je op deze manier als merk je geloofwaardigheid verliest en dat is niet de bedoeling. 

Dat consistentie belangrijk is bewijzen alle grote merken. Een bekend tone-of-voice voorbeeld uit de bedrijfswereld is bijvoorbeeld deze van het merk Uber. Voor Uber geldt dat ze er bekend om staat duidelijke, simpele, to the point teksten te gebruiken. Dit past binnen de no-nonsense stijl van deze onderneming. Zou Uber er plots voor kiezen om ellenlange teksten te gaan publiceren voorzien van woordspelingen en informele grappen, dan zou dat er zomaar voor kunnen zorgen dat de betrokken partij gaat twijfelen of hij of zij wel echt in contact staat met Uber. Die twijfel dient in de praktijk uiteraard te allen tijde te worden voorkomen.

Hoe beïnvloedt het kanaal waar je gebruik van maakt de tone-of-voice?

De tone-of-voice die je gaat hanteren zal in de praktijk altijd op een bepaalde manier worden beïnvloed door het type kanaal waar gebruik van wordt gemaakt. Op jouw eigen website bepaal je uiteraard zelf de voorwaarden. Dat is anders wanneer je gebruik maakt van een third-party kanaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een social media platform. De communicatie welke je via dergelijke kanalen gaat verspreiden wordt immers beïnvloed door met name de deelbaarheid waarover ze beschikt. Voor een commercial die wordt uitgezonden op de radio geldt dan weer voornamelijk dat ze zo goed mogelijk moet blijven hangen. Het zijn stuk voor stuk niet onbelangrijke factoren die een invloed hebben op onder meer de lengte van je zinnen, de woorden die je kiest evenals de opbouw van je verhaal. Bijgevolg beïnvloeden ze ook altijd de tone-of-voice die wordt gehanteerd.

Wat is het interessantste tone-of-voice model?

Er kan in de praktijk worden vastgesteld dat er op de markt sprake is van verschillende tone-of-voice modellen. Het vaakst gebruikte tone-of-voice model luistert naar de naam ‘Needscope’. Door gebruik te maken van een kleurensysteem kan je exact achterhalen hoe je marktpositie evenals je doelgroep gecombineerd kunnen worden tot het perfecte merkgeluid. Binnen het Needscope tone-of-voice model wordt er een onderscheid gemaakt tussen de onderstaande kleuren: 

  • Rood staat voor krachtig en sterk; 
  • Paars staat voor kennis en leiderschap;
  • Blauw staat voor een zakelijke toon met expertise; 
  • Bruin staat voor een loyale en beschermende toon;
  • Oranje staat voor een vriendelijke toon met een helpende hand; 
  • Geel staat voor een vrolijke, grappige toon;

Van welk model er in de praktijk precies gebruik wordt gemaakt maakt in principe niet zoveel verschil. Van belang is vooral dat er uiteindelijk een tone-of-voice wordt gecreëerd die duidelijk en herkenbaar is. Op welke manier die precies tot stand komt doet er in de basis niet zoveel toe.

Het verschil tussen een tone-of-voice B2C en tone-of-voice B2B

Wanneer je er enkele tone-of-voice voorbeelden bijhaalt zal je tot de vaststelling komen dat er sprake is van een niet onaanzienlijk verschil tussen een tone-of-voice B2C en een tone-of-voice B2B. De doelgroep die je aanspreekt is namelijk verschillend. Als bedrijf of merk is het overigens best mogelijk dat je beide doelgroepen op een bepaalde manier wenst aan te spreken. Het hanteren van een licht aangepaste tone-of-voice met respect en aandacht voor de kernwaarden van jouw merkidentiteit zal dan in de praktijk naar alle waarschijnlijkheid de interessantste keuze zijn. 

De antwoorden die je hebt gekregen op de vraag “wat is tone-of-voice” hebben duidelijk gemaakt dat er heel wat relevante factoren zijn die een invloed uitoefenen op de exacte toon die je gaat hanteren. Het kanaal waar gebruik van wordt gemaakt is slechts één van die relevante factoren. Wanneer je stil blijft staan bij de mogelijkheden en beperkingen van het kanaal dat je gebruikt is het tevens aangewezen om nog even verder te denken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het moment waarop de ontvanger jouw communicatie leest. De directeur van een bedrijf die tijdens een bezoek aan LinkedIn jouw communicatie onder ogen krijgt zal deze benaderen vanuit een B2B-perspectief. Diezelfde persoon kan echter buiten zijn werk als consument een artikel op Facebook onder ogen krijgen. In de basis is de persoon in kwestie binnen en buiten diens werk dezelfde, maar toch is de doelgroep anders. Het is zeker de moeite waard om hier even bij stil te blijven staan.

Alle voordelen van een optimale tone-of-voice op een rijtje

Stel je, je de vraag of het hanteren van een uitgekiend tone-of-voice model wel echt zo belangrijk is? Is het jou nog altijd niet helemaal duidelijk op welke voordelen je precies kan rekenen wanneer je de meest optimale tone-of-voice voor je merk hebt uitgedokterd? Laat ons daar dan vooral even verandering in brengen. De belangrijkste voordelen staan hieronder immers voor je opgelijst.

1. Je kan rekenen op een consistente communicatie

Hanteer je op je social media pagina’s een vrolijke communicatie met een grappige toets en verandert die communicatie op je website plots naar formeel en stiekem een beetje wollig? Dan lijkt het er naar uit te zien dat je merk last heeft van een heuse identiteitscrisis! 

Het bepalen van een concrete tone-of-voice zorgt ervoor dat je kan rekenen op een solide houvast om consistente teksten te kunnen schrijven. Op deze manier zorg je ervoor dat je op alle kanalen hetzelfde klinkt. Is er sprake van verschillende doelgroepen waar je, je met jouw merk op richt? Zolang je ervoor kiest om de vastgestelde merkwaarden in je communicatie terug te laten keren zal je vanzelf de juiste mensen of partijen weten aan te trekken.

2. Een tone-of-voice draagt bij aan de herkenbaarheid van je merk

Eigenlijk zouden we kunnen stellen dat de tone-of-voice deel uitmaakt van de huisstijl die je hebt ontwikkeld. Niet alleen je logo en de kleuren waar je gebruik van maakt dragen bij aan de herkenbaarheid die klanten ervaren. Dat geldt zeker ook voor de manier waarop er wordt gecommuniceerd. In principe zou het mogelijk moeten zijn om aan de hand van een geschreven tekst te kunnen bepalen van welk merk ze afkomstig is. Dat is pas een knap staaltje brand voice.

3. Je merkidentiteit wordt versterkt

De tone-of-voice die je hanteert is eigenlijk de vertaling van je merkidentiteit naar de content die je verspreidt. Waar staat jouw merk voor en wat betekent dat nu concreet voor de communicatie die wordt gevoerd? Het onderstreept eens te meer de unieke merkpersoonlijkheid waarvan sprake is. Het creëren van goed uitgekiende content zorgt er in de praktijk niet zelden voor dat consumenten je merk aanzienlijk beter blijven herinneren dan wanneer er standaard communicatie zou worden gevoerd. Deze krijgen ze namelijk van je concurrenten wellicht al voldoende voor de kiezen.

Conclusie: het bepalen van de ideale tone-of-voice is zeer belangrijk

Een duik nemen in de verschillende soorten tone-of-voice die er bestaan en deze met jouw merkwaarden in het achterhoofd tegenover elkaar afwegen is ontzettend belangrijk. De hierboven terug te vinden voordelen hebben deze stelling al de nodige kracht bijgezet. Het creëren van een goed uitgekiende merkidentiteit zorgt er in de praktijk niet alleen voor dat je zo optimaal mogelijk jouw doelgroep weet aan te spreken, daarnaast creëer je een duidelijk voordeel ten opzichte van de concurrentie. Hou je rekening met alle relevante factoren die we met betrekking tot het creëren van een tone-of-voice voor jou op deze pagina op een rijtje hebben gezet? Dan zal je tot de vaststelling komen dat ook jouw merk wellicht zal kunnen rekenen op de hierboven terug te vinden voordelen.